Oferta

  • pełnienie funkcji kierownika budowy
  • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
  • sporządzanie kosztorysów ogólno-budowlanych w tym kosztorysów do banków
  • przeglądy techniczne budynków (roczne i pięcioletnie) w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
  • konsultacje techniczne dotyczące kosztów budowy oraz doboru optymalnej technologii
  • weryfikacja kosztorysów budowlanych
  • sporządzanie Specyfikacji Technicznych Wykonaniania i Odbioru Robót
  • sporządzanie opinii technicznych w zakresie budownictwa kubaturowego
  • sporządzanie profesjonalnych inwentaryzacji budowlanych
  • opiniowanie dokumentacji

 

 

Dane kontaktowe

Kontakt telefoniczny:

504-188-522

Kontakt mailowy:

biuro@pja-feltman.pl


więcej